Referanser

 

Trondheim 12.08.17

 

Attest Marius Andrijonas

 

Jeg var tidligere medeier i Trondheim Elektro AS da Marius Andrijonas ble ansatt som elektriker hos oss høsten 2011. Han kunne da ikke mange ord med norsk, så kommunikasjon foregikk på engelsk. Marius viste seg allerede fra starten av å være en dyktig fagarbeider, og han lærte seg fort språket slik at kommunikasjon kunne foregå på norsk.

 

Til å begynne med jobbet han på prosjekt sammen med flere av våre elektrikere i Trondheim Elektro, men etter å ha lært seg språket fikk han fort ansvar for egne jobber. Han jobbet da mye med små og store serviceoppdrag, og fikk også ansvaret for installasjon av et nytt felt med boliger på Bosberg på Byneset utenfor Trondheim.

 

Da Trondheim Elektro ble oppkjøpt av GK Norge 01.01.2015, ble jeg ansatt som avdelingsleder på GK Elektro AS sin serviceavdeling i Trondheim. Da det ved samme avdeling ble utlyst stilling som prosjektleder, var Marius et selvfølgelig førstevalg blant søkerne. Han ble da innstilt til stillingen og ansatt som prosjektleder. Her har Marius hatt ansvar for kalkulering av jobber, kundemøter, prosjektering og planlegging av forskjellige typer installasjonsoppdrag.

 

Marius er en meget oppegående fagmann, pliktoppfyllende og veldig ryddig. Jeg ønsker han lykke til med oppstart av egen installasjonsbedrift på Melhus.

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen

Robert Jenssen