Nyheter

Nye produktkrav for elvarme i boliger

Fra 1. januar 2018 gjelder nye produktkrav for elektriske ovner og gulvvarme. Det betyr at produkter for oppvarming i boliger må leveres med mer avanserte styringsfunksjoner.

Elbillading

Lading av elbiler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg, og Nelfo gir råd og veiledning om emnet. I NEK 400:2014 er det en egen delnorm, 722, som angir krav til ladeuttak og ladestasjoner for elbiler. Ny norm NEK 400:2018 blir gjeldende fra 1. juli 2018. Den nye normen vil angi strenge krav til ladeuttak som er plassert i allment tilgjengelige områder, samt valg av beskyttelse mot jordfeil.

Nek400:2018

NEK 400:2018 foreligger og er gjeldende fra 1. juli 2018. «Grunnmuren» og hovedstrukturen i NEK 400 beholdes som tidligere, men noe endringer i struktur og det er også endel endringer i kravene.