Nye produktkrav for elvarme i boliger

Publisert: 2018-06-07 Oppdatert: 2018-06-18

Fra 1. januar 2018 gjelder nye produktkrav for elektriske ovner og gulvvarme. Det betyr at produkter for oppvarming i boliger må leveres med mer avanserte styringsfunksjoner.

- Forordningen gjelder flyttbare varmeovner, fastmonterte panelovner, gulvvarme, ovner med lagringskapasitet, og strålevarme, forteller produktsjef Steinar Sandum i Adax.

- Alle fastmonterte panelovner må ha elektroniske termostater med mulighet for å programmere et ukeprogram. Hver ukedag kan ha ulike temperaturer og tider for når det skal være komfortvarme eller sparetemperatur. Dessuten må ovnene enten ha automatisk reduksjon av energi­bruk når et vindu blir åpnet, fjernstyring med app eller via webplattformer eller daptiv start, det vil si at ovnen selv finner ut når den skal starte oppvarming for at det skal være varmt på ønsket tidspunkt.

Overgangsperiode
- Selv om kravene gjelder fra 1. januar i år, er det i en overgangsperiode tillatt å selge ovner som allerede er ”placed on the market”.
Sandum tror ikke overgangsfasen varer lenge.
- Panelovner er sesongvare. Fra høsten vil trolig kun de nye produktene være i salg. Det tar også vekk muligheten for å omgå kravet i andre bygg enn nye boliger, som kravet formelt gjelder for.
- I praksis er det kun de nye produktene som blir tilbudt. Kundene og elinstallatørene har ikke noe særlig valg. Hos grossistene er det de nye produktene de finner.
- Ovner med slike egenskapene er allerede på markedet. Alle de store produsentene har nok vært godt forberedt på dette. Det kan kanskje bli en større utfordring for dem som importerer disse produktene fra blant annet Asia. Jeg kjenner ikke dette markedet godt nok til å kunne si noe mer om det.

Smalere produktbredde
- Har det vært spesielle utfordringer med å oppfylle kravene?
- Det har endret produktbredden. Siden alle produktene må oppfylle kravene, går vi fra en relativt bred portefølje til en betydelig smalere. Siden forordningen ble gjeldende allerede i 2015, har vi hatt god tid til å gjøre endringer.
- Hvordan skal elinstallatørene forholde seg til de nye kravene?
- Selv om de fortsatt kan velge mellom gammelt og nytt, etterspør brukerne  produkter som oppfyller de nye kravene. Mange har fått med seg at dette ville komme.

Sandum sier at de nye produktene fører norske hjem enda nærmere en smarthjemstandard.
- Fjernstyring av varme er ganske vanlig. Utrullingen av AMS åpner muligheten for nye tariffer. Det ligger et stort sparepotensial i de nye produktene. En boligeier kan spare 15 prosent eller mer på å senke temperaturen om natten, eller når beboerne er ute av boligen.

Flere endringer på gang
Rådgiver Oddvin Breiteig i Nelfo faslår at dette kravet er positivt for elinstallatørene.

- Det gir nye og energismarte produkter.
- Fører kravet til endringer i hvordan produktene skal installeres?
- Elinstallatørene skal håndtere disse produktene som alle andre produkter, og dokumentere på vanlig måte. Ansvaret for at produktene er lovlige ligger hos produsenten.

- Kommer det flere nye krav med det første?
- Det er flere endringer på gang, blant annet nye krav til belysningssystemer. EU utreder også nye krav til bygnings­automatisering, solcelleinstallasjoner og såkalte smarte apparater. Utredningene er i en tidlig fase. Selv om det derfor er ­usikkert når de blir innført, er det sikkert at de kommer.

Kilde nelfo.no