Nek400:2018

Publisert: 2018-05-30 Oppdatert: 2018-06-07

NEK 400:2018 foreligger og er gjeldende fra 1. juli 2018. «Grunnmuren» og hovedstrukturen i NEK 400 beholdes som tidligere, men noe endringer i struktur og det er også endel endringer i kravene.

Nelfo har normen og alle verktøyene, inkludert kurs, som du trenger for å være faglig oppdatert i henhold til nye NEK 400:2018.

Overgangsordningen er ikke fastsatt ennå. 

Innhold i nye NEK 400:2018
Siden forrige utgave i 2014, har det vært gjort en del justeringer i de internasjonale normene. Dette reflekteres i den nye utgaven.

Normkomiteens (NK64) og Nelfos overordnede mål for denne revisjonen er en reduksjon i omfanget av normen, dessuten søkes enda mer fokus på elsikkerhet for å unngå feil og ulykker.

NK 64 og Nelfo ønsker å hjelpe installatøren og sørge for at han besitter nødvendig fagkompetanse innen de ulike områder.

Under er de viktigste endringene.
I NEK 400:2018 er delnormene 7-712 Strømforsyning med solcellepaneler, 7-722 forsyning av elektriske kjøretøyer og 8-806 Batterinstallasjoner fullstendig revidert.Henvisninger til NEK 300:2018 er flyttet fra 8-823 til del 304.301, 4-41, 5-53 og 303.2.1.1

NEK 400-8-802 Elektrodekjeler er fjernet

Les mer om krav til lading av elbil her 

Følgende delnormer er blitt mindre revidert og omstrukturert

 • NEK 400-2 Terminologi  
 • NEK 400-3 Generelle forhold
 • NEK 400-4-41 Beskyttelse mort elektrisk sjokk
 • NEK 400-4-42 Beskyttelse mot termisk virkning
 • NEK 400-4-43 Beskyttelse mot overstrøm
 • NEK 400-5-51 Valg og montasje av utstyr – generelle krav
 • NEK 400-5-52 Valg og montasje av utstyr – Ledningssystemer
 • NEK 400-5-53 Valg og montasje av utstyr –Betjeningsutstyr, bryterutstyr og vern
 • NEK 400-6 Verifikasjon
 • NEK 400-7-701 Områder som inneholder dusj og/eller badekar
 • NEK 400-7-704 Installasjoner på bygge- og nedrivningsplasser
 • NEK 400-7-708 Campingplasser, bobilplasser og lignende områder
 • NEK 400-7-709 Marinaer
 • NEK 400-7-711 Utstillinger, fremvisninger, utstillingsboder, etc.
 • NEK 400-7-713 Møbler
 • NEK 400-7-721 Elektriske installasjoner i campingvogner og bobiler
 • NEK 400-7-740 Provisoriske installasjoner for sirkus, markeder, tivolier
 • NEK 400-8-810 Valg og montasje av fordelingstavler
 • NEK 400-8-815 Elektrolyseanlegg
 • NEK 400-8-823 Elektriske installasjoner i boliger

  Bestill NEK 400:2018 i Nelfos nettbutikk

  NEK400:2018 kurs og seminarer
  Nelfoskolen tilbyr kurs og seminarer i hele landet. Kursene har ulik lengde og kunnskapsnivå avhengig av om du er montør, saksbehandler, installatør eller prosjekterende.

  Finn et kurs som passer for deg her og meld deg på eller ta kontakt med oss for bedriftsintern opplæring.