Elbillading

Publisert: 2018-06-07 Oppdatert: 2018-06-08

Lading av elbiler representerer en ny belastning i de fleste elektriske anlegg, og Nelfo gir råd og veiledning om emnet. I NEK 400:2014 er det en egen delnorm, 722, som angir krav til ladeuttak og ladestasjoner for elbiler. Ny norm NEK 400:2018 blir gjeldende fra 1. juli 2018. Den nye normen vil angi strenge krav til ladeuttak som er plassert i allment tilgjengelige områder, samt valg av beskyttelse mot jordfeil.

Det ruller i dag over 138 000 elektriske biler i tillegg til 67 000 ladbare hybridbiler på norske veier. Bilene må lades og det er et stort behov for flere tilpassede ladeuttak rundt om i Norge. Oppdatert statistikk finner du her 

Sannsynligheten er stor for at veksten i antall elbiler vil fortsette de nærmeste årene. Etterspørselen etter installasjon av ladepunkter både i boliger, fritidsboliger, borettslag, sameier og næringsbygg i tillegg til utbygging av ladeinfrastruktur langs veiene, vil derfor øke i takt med dette.

Det er nå innført en lov som medfører at sameier og borettslag ikke kan nekte andelshavere å opprette ladepunkt for elbil i for eksempel felles garasje. Det bør minimum installeres Mode3 utstyr med type 2 kontakt, hvor det i installasjonen er minimum 16A ledig kapasitet. Det bør etableres eller legges til rette for balansering av belastning ved hjelp av smart styring.

I nye elbilladeinstallasjoner bør det ikke settes opp Schuko-kontakter, vanlig stikkontakter. De er ikke beregnet for formålet. Det vil etter kort kunne oppstå problemer med mekanisk slitasje, ytre påvirkning i forbindelse med vann, snø, slag etc. En vanlig stikkontakt er ikke beregnet for varig belastning over 10A.

Det er noen spesielle hensyn som må tas ved valg og montasje av ladeuttak for elbiler:

 • Modus på ladeutstyret
  Modus 1.2 eller 3 for normallading. Modus 4 er hurtiglading
 • Jordfeilbryter
  Alle ladeuttak skal være beskyttet av et 30mA jordfeilvern, type B.
 • Samtidighetsfaktor
  Alltid 1, med mindre lasthåndtering er installert
 • Periodisk kontroll
  Nye krav til periodisk kontroll; minst en gang per år av registrert elektroinstallatør og ukentlig av eier, ufaglært person.
 • Ytre påvirkning
  Mekanisk slag, vannintrengning, korrosivt miljø, snø etc. må vurderes.
 • Overspenningsvern
  Bilen bør være beskyttet av overspenningsvern

Installasjonen skal være egnet for forutsatt bruk og det er viktig å avklare hvem som har ansvaret for prosjekteringen, særlig hvis andre har skaffet ladeutstyret.

Valg og plassering av ladeutstyr må vurderes nøye. Det er ikke alle løsninger som passer overalt. Ladestasjonen må tåle den mekaniske påkjenningen den kan bli utsatt for samtidig som de klimatiske forholdene på stedet må vurderes.

NEK 400:2014 - lading av elbil
Delnormen 722 definerer krav til forsyning og uttak for lading av elektriske kjøretøy.

Lading av elektriske biler skiller seg ut som belastningstype, fordi belastningen er langvarig og høy. Utstyret plasseres ofte i et miljø som gjør at det er utsatt for mekaniske belastninger, samt vanninntrenging.

Til nå har vi ikke hatt noen spesielle krav til montering og beskyttelse av slikt utstyr og NEK 400:2014 vil bidra til tryggere og bedre lading av elektriske biler i Norge.

Nelfo har, sammen med DSB, NEK og Elbilforeningen utgitt en veileder til nytte for dem som planlegger, utfører og monterer ladeutstyr for elbiler. Veilederen viser de gode og trygge løsningene.

Last ned veiledningen om planlegging og prosjektering av ladestasjoner her 

Nelfo har utgitt en egen brosjyre som inneholder nyttige råd til eiere av elektriske anlegg om hva som er viktig å passe på i forbindelse med slike installasjoner, slik at elbileiere kan lade trygt.

Last ned brosjyren her 

Les om støtte til elbillading her

Jon-Steinar S. Hanstad

Fagsjef elektroteknikk Prosjektleder Febdok

jsh@nelfo.no

Tlf:02308

Mob:922 14 259